Telefona numurs: (371) 67 701 700

Fakss: (371) 22 338 992

i-veikals@juva.lv

AEOLUS riepu garantijas kampaņa

Mēs saviem klientiem garantējam, ka riepas, uz kurām  ir AEOLUS preču zīme (turpmāk tekstā riepas), ko mēs esam pārdevuši klientam, ir bez materiālu un apdares defektiem. 

Garantija sedz riepu bojājumus, kas atbilst kādai no sekojošajām kategorijām:

1. Riepa ir sabojāta uz ceļa: pārdurta, pārgriezta;
2. Riepa cietusi sadursmes rezultātā, saskrāpēta, sasista pret izciļņiem, u.tml.;

Vispārējie noteikumi 

Kampaņa attiecas uz AEOLUS riepu Garantiju pret bojājumiem. 
Kampaņu rīko SIA JUVA.
Kampaņa tiek rīkota un ir spēkā visā Latvijas teritorijā. 
Kampaņā var piedalīties Pircēji, kas iegādājās 4 (četras) jaunas AEOLUS riepas (komplekts) SIA JUVA tirdzniecības centros (Rīgā, Lubānas ielā 78c, Tirdzniecības-servisa centrs “Firststop”; Daugavpilī, Motoru ielā 4L, Tirdzniecības-servisa centrs JUVA).

Dalības noteikumi 

Garantijas kampaņa ir spēkā 12 (divpadsmit) mēneši no riepu iegādes datuma, kas norādīts pirkuma dokumentā. 
Riepu pārdevēja pienākums ir informēt Pircēju par Garantijas Kampaņu. Pircējam iegādājoties jaunu AEOLUS riepu komplektu kā obligāts nosacījums ir uzmontēt jaunās riepas tajā pašā servisā kur riepas iegādātas, pretējā gadījumā pārdevējam ir tiesības neizsniegt garantijas karti. 
Pircējam ir jāreģistrē savu pirkumu no Riepu garantijas kartes vietnē www. juva.lv sadaļā „Reģistrācija” 14 dienu laikā pēc riepu iegādes. 
Pirkuma reģistrācija ir obligāta dalībai Garantijas Kampaņā. Nereģistrēts pirkums Garantijas Kampaņā nepiedalās. 
Obligāti saglabājiet pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks, kvīts vai pavadzīme) un riepu garantijas karti. Pirkuma apliecinošs dokuments (čeks, kvīts vai pavadzīme) un reģistrācijas pieteikums ir obligāti nosacījumi dalībai Garantijas Kampaņā. 
Viena persona var reģistrēt neierobežotu riepu komplektu skaitu, katrs komplekts ir jāreģistrē. 
Garantijas kampaņas laikā 1 (viena) riepa tiek nomainīta vai labota bojājuma gadījumā tikai 1 (vienu) reizi. 

Bojājumu pieteikuma procedūra 

Ja iegādātās riepas ekspluatācijas laikā tiek bojātas, Pircēja pienākums ir vērsties pie konkrētā riepu Pārdevēja, kur tās ir iegādātas. 
Kompetentam riepu speciālistam ir jāpārbauda, Riepu garantijas kartes reģistrācija un pirkuma dokuments. 
Pārdevējam ir jākvalificē riepas/riepu bojājumi. 
Pircējs un Pārdevējs aizpilda un paraksta pieteikumu par riepas/riepu bojājumu. 
Pieteikumam ir jāpievieno maksājuma dokumenta (čeks, kvīts vai pavadzīme) kopija. 

Garantija sedz riepu bojājumus, kas atbilst kādai no sekojošajām kategorijām: 

1. Riepa ir sabojāta uz ceļa: pārdurta, pārgriezta; 
2. Riepa cietusi sadursmes rezultātā, saskrāpēta, sasista pret izciļņiem, u.tml.; 
Pārdevējs pieņem gala lēmumu par to, vai riepu ir bojājumi atbilst šīs Garantijas Kampaņas noteiktajiem kritērijiem. 
Pārdevējs veic bojātās riepas nomaiņu pret jaunu riepu vai salabo to 3 (trīs) dienu laikā. 
Bojātās riepas nomaiņa vai labošana  notiek bez maksas, bet ar riepas remontu saistītās darba izmaksas (demontāža, montāža, balansēšana utt.) jāsedz Pircējam saskaņā ar Pārdevēja cenrādi. 

Garantija nesedz riepu bojājumus, kas ietilpst kādā no sekojošajām kategorijām: 

Riepas, kuras ir nepareizi lietotas (t.i., neatbilstoši to lietošanas noteikumiem), tai skaitā, bet ne tikai: 
nepareizs spiediens riepās, pārslodze, riepas/riteņa griešanās, neatbilstošu riepu lietošana, bojājumi no riepu ķēdēm, nepareiza, ļaunprātīga izmantošana, nolaidība, vai riepu pārveidošana. 
Riepas, kuras lietotas vēl pēc tam, kad sasniegta maksimālā pieļaujamā nodiluma atzīme. 
Riepas, kuras ir bojātas montējot vai balansējot citos auto apkalpes punktos. 
Riepas remontētas, labotas, atkārtoti rievotas vai atjaunotas. 
Riepas, kuras sabojājuši darba kārtībā neesoši amortizatori vai bremzes, eļļas vai ķīmisku šķidrumu noplūde, ūdens vai citas vielas, ar nolūku radīts bojājums vai ļaunprātīga izmantošana, kas riepai radīja bojājumus. 
Riepas, kuras izmantotas ātrumsacīkstēs vai cita veida sacensībās, vai lietotas bezceļa apstākļos, ja tādiem nav paredzētas. 
Riepas, kurām ir kādi citi bojājumi, ko radījusi neatbilstoša Pircēja darbība vai bezdarbība. 

SIA JUVA nekādos apstākļos nenes atbildību par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies garantijas noteikumu pārkāpuma dēļ. 

Pircēju personas datu aizsardzība  

Pircēju dati tiek apstrādāti tikai Garantijas Kampaņai nepieciešamajā apjomā. Lai šos datus izmantotu mārketinga nolūkiem, ir nepieciešama Pircēja piekrišana. 
Piekrišana Pircēja personīgo datu apstrādei ir priekšnosacījums dalībai Garantijas Kampaņā, bet pieprasījums pārtraukt personas datu apstrādi un uzglabāšanu jebkurā gadījumā nozīmē Pircēja atteikšanos no dalības Garantijas Kampaņa.